Velkommen
Profil og tilbud
FleetMans medarbeidere
Steg for steg ....
Offentlig sektor
Påkost og verditap
Kontakt oss
e-mail me

  FleetMan Consulting er et nøytralt og frittstående konsulentselskap med markedets ypperste kompetanse på økonomisk bilhold og bilforvaltning.

Vi er riksdekkende og yter aktiv og stedlig bistand til alle leasing- og leiebilkunder.

Våre tjenester omfatter rådgiving og bistand i alle faser av kontraktsforholdet, d.v.s. ved kontraktsetablering, ved løpende drift og ved innleverings- og avviklingsprosesser.

- - - - - -

Vi bistår alle leie- og leasingkunder, også privatleasingkunder, med økonomiske vurderinger i alle faser av forretningsforholdet, herunder:* utvelgelse av billeverandører, utleieaktører og
   biladministrasjonsselskaper

* forespørsler om biltilbud, finansieringstilbud og
   biladministrasjonstilbud

* økonomiske vurderinger av biltilbud, leie-/ leasingtilbud
   og biladministrasjonstilbud

* kvalitetssikring og etablering av leie- og leasingkontrakter

* rådgiving og assistanse i forbindelse med uforutsette
   problemstillinger som oppstår i leie- eller leasingperioden

* etablering av avtaler med leverandører av
   bilforsikring, skadereparasjoner, drivstoff, dekk og felg,
   bilinnredninger til varebiler etc.

* forsikringsforhold, bl.a. skadebehandling, taksering,
   skadeoppgjør, skadereparasjoner og
   kondemnasjonsbehandling

* avviklingsprosessen, d.v.s innlevering av biler etter utløp
   av leie-/leasingperioden, herunder også påkost- og
   verditapvurderinger

  - - - -


Alle leasing- og leiebilkunder, d.v.s. de som leaser biler direkte fra et leasingselskap, de som benytter biladministrasjonsselskaper eller de som har benyttet seg av tilbud om privatleasing, kan få hjelp av FleetMan Consulting.

Vi er spesialister på prosesser som er knyttet til leie og leasing, og ikke minst har vi full kompetanse på det kompliserte avgiftsreglverket som gjelder for disse finansieringsformene. Det siste er selvsagt meget viktig for privatleasingkundene, som ikke har de samme avgiftsmessige fradragsrettigheter som næringslivskunder og offentlig sektor.

 

|Velkommen| |Profil og tilbud| |FleetMans medarbeidere| |Steg for steg ....| |Offentlig sektor| |Påkost og verditap| |Kontakt oss|