Velkommen
Profil og tilbud
FleetMans medarbeidere
Steg for steg ....
Offentlig sektor
Påkost og verditap
Kontakt oss
e-mail me

  FleetMan Consulting eies og drives av Lasse Pettersen, som har mer enn 25 års erfaring fra bilfinansierings- og biladministrasjonsbransjen.

Tilknyttet FleetMan som aktiv samarbeidspartner er også Ingeniør Torstein Haug, som regnes som den fremste og mest kompetente takstmannen i Norge.
Lasse Pettersen

Lasse Pettersen har i 30 år arbeidet med bilfinansiering og biladministrasjon i flere av landets ledende finansierings- og biladministrasjonsselskaper, bl.a.

- 12 år som Avdelingsdirektør i LeasePlan Norge
- 3 år som Administrerende direktør i Hertz Lease, og
- 3 år som Administrerende direktør i SpareBank 1 Bilplan

Som medeier i LeasePlan Norge spilte Lasse Pettersen en sentral rolle når biladministrasjon for alvor ble introdusert i Norge fra tidlig på 90-tallet.
I tiden frem til 2001 var han ansatt som Avdelingsdirektør med ansvar for innkjøp av biler, bilteknisk avdeling, forsikringsavdelingen, samt avviklings- og påkostfunksjonen.

Lasse Pettersen drev sitt eget konsulentselskap gjennom 2002 og 2003, og i tiden etterpå har han vært ansatt som Administrerende direktør for biladministrasjonsselskapene Hertz Lease og SpareBank 1 Bilplan.

Lasse Pettersen har opparbeidet seg en bred og solid kompetanse på områdene økonomisk bilforvaltning, herunder innkjøp av biler, bilfinansiering, biltekniske spørsmål, skadeforsikring og skadereparasjoner.
Han har særlig kompetanse på innleveringsprosesser, d.v.s. innlevering og taksering, samt påkost- og verditapsfastsettelse av leasing- og leiebiler.


Torstein Haug

Ingeniørfirma Torstein Haug samarbeider tett med FleetMan Consulting og tilfører oss særlig kompetanse innenfor områdene

- verditaksering
- skadetaksering
- bil- og maskinteknisk kompetanse innenfor drift, vedlikehold og
  skadereparasjoner av personbiler, lastebiler og transportmateriell i
  Norge og på kontinentet
- teknisk skjønn og voldgiftssaker
- forsikringsteknisk kompetanse innenfor polise- og skadeområdet

Torstein Haugs bakgrunn er følgende:
Transportteknisk, bil- og maskineknisk utdannet som ingeniør.
Arbeidet som verksmester hos Fjeldshus Bruk AS i Oslo, hvor han ledet skadereparasjonsverkstedet for last, buss, tank og personbilskader
Haug har i tillegg arbeidet som leder innenfor forsikring, både som skadesjef og nestleder for poliseavdelinger.
Siden 1966 har han drevet egen næringvirksomhet, og hans forretning har engasjert opp til 4 tekniske medarbeidere som samlet har dekket et betydelig fagområde.

Torstein Haug har arbeidet med en rekke ulike transportfirmaer, forsikringsselskaper, finansieringsselskaper og biladministrasjonsselskaper, og han har i meget betydelig grad medvirket til å etablere rutiner og systemer som daglig brukes av disse aktørene.
I særlig grad har han abeidet med opplæring og videreutvikling av takst- og reparasjonsprosedyrer.
Han har også deltatt i en rekke rettsaker som sakkyndig meddommer eller oppnevnt sakkyndig.

Haug arbeider i dag som helt frittstående og uavhengig sakkyndig uten tilknytninger til noen parter eller aktører i markedet.


 

 
 

|Velkommen| |Profil og tilbud| |FleetMans medarbeidere| |Steg for steg ....| |Offentlig sektor| |Påkost og verditap| |Kontakt oss|