Velkommen
Profil og tilbud
FleetMans medarbeidere
Steg for steg ....
Offentlig sektor
Påkost og verditap
Kontakt oss
e-mail me

  Når det skal foretas bilanskaffelser er det mye å tenke på.

Tenk først over at ingen kan vite hva totalkostnaden på en bil er eller blir før den er tilbakelevert til utleieren eller solgt.

Først når alle regninger er betalt lar totalkostnaden seg beregne, og hvis man da sammenligner med tilbudet viser det seg nesten alltid at det er stor forskjell på "kart og terreng".

Mange viktige vurderinger skal gjøres på forhånd, og mange av disse beslutningene vil direkte påvirke økonomien i bilholdet gjennom flere år fremover.

Det tilsynelatende beste "shoppingtilbudet" - og dette tilbudet kan i beste fall kalles et budsjett - er nesten aldri det beste totaltilbudet.

Her er noen av de områdene som er viktige å tenke over;

* vurdering av biltyper - personbil eller varebil... ?

*
hvilke finansieringsmodeller... kjøp, leasing eller leie... ?

*
hvis man ikke ønsker å eie bilen selv .... finansiell leasing, 
        operasjonell leasing eller billeie... ?

*
utvelgelse / kvalitetsvurdering av leasing- eller utleieaktører ....

*
vurdering av konkrete tilbud...

*
vurdering og kvalietssikring av enkeltkontrakter...

*
hva skal inngå i månedsleien, alt eller utvalgte elementer... ?

*
månedlig fakturering - uforutsette kostnader...

*
forsikringsproblematikk - skadebehandling og skadereparasjoner...

*
forsikringsrelatert skadeoppgjør, herunder kondemnasjoner...

*
avviklingsprosessen - påkost og verditap....

*
forholdet til merverdiavgift (mva) ved påkost og overkjøringsgebyrer...Når du mottar alle tilbudene, husk som nevnt på at du ikke vet hva en leasing- eller leibil har kostet før bilen er innlevert og alle økonomiske forhold er avsluttet.

Da er det betryggende å ha med seg FleetMan Consultings spisskompetanse hele veien, fra start til mål.

 

|Velkommen| |Profil og tilbud| |FleetMans medarbeidere| |Steg for steg ....| |Offentlig sektor| |Påkost og verditap| |Kontakt oss|