Velkommen
Profil og tilbud
FleetMans medarbeidere
Steg for steg ....
Offentlig sektor
Påkost og verditap
Kontakt oss
e-mail me

  FleetMan Consulting har spesialisert seg på å yte bilrelatert bistand til offentlig sektor, d.v.s. kommuner, fylkeskommuner og andre virksomheter som er underlagt "Lov om offentlige anskaffelser".


Vi bistår offentlig sektor gjennom å delta aktivt i alle fasene:Vi hjelper til med utforming av konkurransegrunnlaget


Vi gir råd og veiledning om hvordan de ulike tilbud bør innhentes og vurderes

Vi deltar når avtaler og enkeltkontrakter skal etableres, d.v.s. med utforming av leie- og leasingkontrakter - slik at det ikke oppstår ubehagelige overraskelser under leieperioden og etter at perioden har utløpt

Vi bistår når det dukker opp uforutsette problemstillinger under leieperioden


Vi deltar med bilbrukeropplæring og skadeforebygging


... og ikke minst kan vi etter at avtale- eller utleieperioden har utløpt, ivareta kundenes interesser i form av aktiv og stedlig bistand når bilen bilen skal tilbakeleveresFleetMan Consulting påtar seg oppgaven med å tilrettelegge og gjennomføre innleveringsprosessen fra A til Å ved tilbakelevering av leie- og leasingbiler.
Slik håndteringsbistand krever spisskompetanse, og nettopp det har vi i FleetMan Consulting.
Vi sørger for at påkost- og verditapsprosessen blir utført på en fair, og ikke minst faglig og avgiftsmessig korrekt måte for alle impliserte parter.


Vi kan vise til en lang rekke tilfeller hvor vår aktive bistand har medført veldig store kostnadsbesparelser for våre faste kunder og tilfeldige oppdragsgivere.
Flere av våre kunder innenfor offentlig sektor ønsker å være våre referansekunder og fortelle om hvordan FleetMan Consultings arbeid resulterte i kostnadsbesparelser som de ellers ikke ville ha oppnådd.

 

|Velkommen| |Profil og tilbud| |FleetMans medarbeidere| |Steg for steg ....| |Offentlig sektor| |Påkost og verditap| |Kontakt oss|