Velkommen
Profil og tilbud
FleetMans medarbeidere
Steg for steg ....
Offentlig sektor
Påkost og verditap
Kontakt oss
e-mail me

  Alle leie- og leasingkunder har opplevd - eller vil oppleve - å motta uforutsette tilleggsfakturaer fra utleieren eller leasingselskapet, enten i eller etter utløpet av leie-/leasingperioden.


Tilleggsfakturaer som dukker opp i løpet av leieperioden kan f.eks. være relatert til:


- dekksupplering, d.v.s utskifting av slitte 
  eller utslitte dekk
- skader på felger
- skifte av frontrute eller lykteglass
- krav om kostnadsdekning for mekaniske 
  eller karosserimessige reparasjoner

På langt nær alle slike tilleggsfakturaer er rettmessige, det viser seg faktisk ofte at utleieren belaster sine kunder feilaktig for slitte dekk eller krever kostnadsdekning for reparasjoner som egentlig skal regnes som normal slitasje.Videre har alle som har leiet eller leaset en bil også hatt befatning med såkalt "påkost", d.v.s. tilleggsfakturaer fra utleier, biladministrasjonsselskapet, leasingselskapet eller bilforhandleren, med krav om erstatninger for at bilen er påført "unormal slitasje".I leasing- og bilutleieforhold er nettopp påkostområdet ett av de største kostnadsdriverne, og samtidig også det mest kompliserte kostnadselementet å forholde seg til.
Disse typer ubudsjetterte og uforutsigbare kostnader oppleves av de aller fleste bilkundene som "medaljens bakside", og det oppleves som svært vanskelig å ta faglige diskusjoner og finne vektige argumenter når den profesjonelle parten står bak kravene.FleetMan Consulting besitter landets desidert største og bredeste kompetanse på drifts- og innleveringsprosesser - eller "påkostområdet".
På vegne av våre kunder tar vi den faglige og avgiftsmessige diskusjonen med de profesjonelle aktørene og sørger for en faglig og avgiftsmessig korrekt påkost- og verditapsfastsettelse. Dette betyr at vi tilrettelegger og gjennomfører hele prosessen på vegne av våre kunder.
Vi forestår m.a.o. all saksbehandling frem til det tidspunktet hvor vi vet at påkostbeløpet er faglig og avgiftsmessig korrekt, og vi kan anbefale dette godkjent av kunden.

Gjennom vårt arbeid oppnår leasing- og leiebilkunder store kostnadsbesparelser.

 

|Velkommen| |Profil og tilbud| |FleetMans medarbeidere| |Steg for steg ....| |Offentlig sektor| |Påkost og verditap| |Kontakt oss|